Homepage

Think Legal. Think Estate.

Met thinkL. willen wij u, de Connected Accountant, de nodige tools bieden om uw cliënten ook op vlak van hun successie en erfbelasting te kunnen bijstaan en hen daarbij nuttige en zelfs noodzakelijke inzichten te kunnen meegeven.

Wij bouwen aan een pakket dat u in staat stelt enerzijds het (volledige) vermogen van uw cliënten in kaart te brengen en daarbij de nodige simulaties te kunnen maken, en anderzijds om de juiste stappen te kunnen adviseren in het kader van een eventuele vermogens- en successieplanning.

ThinkL. is een vertrouwde technologie partner van Silverfin, dé tool voor de connected accountant.

Onze gestandaardiseerde en geautomatiseerde sjablonen en workflows zijn beschikbaar via de Silverfin Marketplace.