Demo

Demo

Met de ThinkL. estate workflow maak je vlot een inventaris op van het privévermogen van je klanten en kan je die informatie centraal bewaren. Aan de hand van een aantal simulaties maak je bovendien snel een inschatting van de erfbelasting bij een bepaalde verdeling zodat je je klant hier proactief kan op wijzen. En dat alles zonder zware investeringen en netjes geïntegreerd in je vertrouwde Silverfin-platform.

Hoe werkt het?

Belangrijkste voordelen

  • Maximaal resultaat in een minimum van tijd
    geef je klanten in alle eenvoud een basisinzicht in vermogens- ensuccessieplanning en wijs hen op de actiepunten en optimalisatiemogelijkheden in hun dossier.

  • Eenduidige en uniforme werkwijze
    alle informatie over het privévermogen van je klanten wordt centraal en uniform bewaard. Zo krijg je als accountant een duidelijk beeld van de relevante data over de verschillende dossiers heen en kan je je klanten proactief advies aanbieden over de stappen die ze moeten ondernemen om hun vermogens- en successieplanning te optimaliseren.

Benieuwd wat de estate workflow voor jouw kantoor kan betekenen en hoe je de tool in de praktijk
gebruikt?